تاريخ روز : سه شنبه 12 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

واریز مرحله اول سود سهامداران حقیقی (سجامی ) و سهامداران حقوقی ( صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها ) سود عملکرد سال مالی منتهی به 1400/09/30  سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام و مراحل احراز هویت خود را تکمیل نموده اند، در تاریخ 1401/02/05 به حساب بانکی پیش فرض معرفی شده توسط  ایشان  در سامانه سجام واریز شد.